O nás

Brzy pro vás budou připravené nové webové stránky, děkujeme za trpělivost.

Jsme nezisková organizace vzniklá za účelem podpory jezdeckého sportu a chovu koní v České republice. Naším zájmem je mimo jiné zúčastňovat se závodů pořádaných ČJF a WEČR, podporovat zvyšování vzdělanosti jezdců a chovatelů u nás a umožnit nadšencům všech věkových kategorií věnovat se tomuto odvětví.

Sdružuje své členy, kteří se naučí nejen pevně sedět v sedle, skákat přes překážky a porozumět koňské duši, ale také zodpovědnosti a vytrvalosti. Jezdectví je náročným sportem a k jeho zvládnutí je potřeba několikaletého tréninku. Děti zde nejen sportují, ale o koně musí pečovat, a tak den v kroužku je především spousta práce a náročný trénink.

Jezdecký spolek byl založen 26.11.2010, řídíme se pravidly ČJF a WEČR a to na profesionální i amatérské úrovni.